นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy policy

(นโยบายความเป็นส่วนตัว)


ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน GinnGinn ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ GinnGinn จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์เพศอายุอาชีพความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้และข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอื่นๆเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเมื่อการลงทะเบียนสำเร็จแล้วท่านจะมีสิทธิ์ทุกประการในการเป็นสมาชิก GinnGinn ทั้งนี้รวมถึงการได้สิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆและการได้รับข้อมูลข่าวสารของ GinnGinn
  2. การเก็บข้อมูลของผู้ใช้ GinnGinn จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และบริการต่างๆเพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน
  3. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก GinnGinn จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเราจะขออนุญาตจากท่านก่อน
  4. ข้อแนะนำ ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ GinnGinn ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อบัญชีเข้าใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการออกจากการลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์อย่างไรก็ตามการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีการรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ GinnGinn จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในบัญชีของท่านแต่เราจะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมและใช้บริการ GinnGinn.com ครับ
ทีมงาน GinnGinn