Terms of Use and Disclaimer

Terms of Use and Disclaimer

(ข้อตกลงการใช้ และ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ)


ยินดีต้อนรับสู่ GinnGinn.com

GinnGinn ให้บริการท่านในรูปแบบเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งรวมความรู้ ความคิดเห็นจากผู้ใช้ต่างๆ

เมื่อท่าน(“ผู้ใช้”)เข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ www.GinnGinn.com หรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับ GinnGinn (“เว็บไซต์”)ท่านยอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบดังต่อไปนี้เรียบร้อยแ้ล้ว GinnGinn มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข หรือข้อปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆได้ทุกเมื่อ และจะมีผลทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผู้ใช้มีหน้าที่อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ และนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างสม่ำเสมอ การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้นำเสนอในรูปแบบย่อเท่านั้น เพื่อให้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้อาจไม่ได้กล่าวอย่างครบถ้วนทั้งหมด และ เนื่องจากข้อมูลความรู้ต่างๆในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ในแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนั้นเนื้อหาในเว็บไซต์จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือไปใช้แทนการให้คำปรึกษาการให้คำวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ได้

***ปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย รับประทานอาหาร หรือ ใช้วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่างๆ ทาง GinnGinn ไม่รับรองและปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลในเว็บไซต์ รวมถึงข้อแนะนำการใช้วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่างๆ ข้อมูลนี้มีให้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เมื่อปรึกษากับแพทย์แล้วเท่านั้น การอ้างถึงสรรพคุณของสารอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ได้ผ่านการประเมินจากองค์การอาหารและยา อาหารเสริมมิใช่มีไว้เพื่อการวินิจฉัยรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆ  GinnGinn ไม่รับรองผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

***หากต้องการคำแนะนำหรือมีปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันวินิจฉัยหรือการตรวจรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์โดยตรงไม่ควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการอ้างอิงใดๆและไม่ควรให้ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ทำให้การไปพบแพทย์ล่าช้า

ข้อความและเนื้อหาในเว็บไซต์่นี้มาจากหลายแหล่งที่มา GinnGinn และผู้เขียนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ความเห็นหรือข้อความต่างๆจากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ทาง GinnGinn ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นสื่อสาธารณะดังนั้นความเห็นหรือข้อความต่างๆนั้นจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ GinnGinn ท่านผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อความใดๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมายละเมิดต่อผู้หนึ่งผู้ใดขอให้แจ้งมายังเรา

 

ลิงค์ต่างๆ

ที่ออกไปจากเว็บไซต์นี้มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ GinnGinn.com ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ข้อความเนื้อหารูปภาพกราฟิคคลิปวิดีโอสัญลักษณ์สินค้าดิจิตอล (digital downloads)และสิ่งต่างๆที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของ GinnGinn หรือผู้ผลิตสินค้าที่ให้ข้อมูลนั้นๆอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ส่วนตัวได้เท่านั้นห้ามดัดแปลงคัดลอกเพียงบางส่วนห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่อนุญาตให้ห้ามนำไปคัดลอกเลียนแบบทำซ้ำรวบรวมตีพิมพ์ด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดจนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก GinnGinn ก่อน

เครื่องหมายการค้า

สัญลักษณ์ กราฟิกหน้าเพจ ชื่อบริการต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ หรือ บริการของ GinnGinn ถือเป็นเครื่องหมายการค้า (Trademarks) หรือ ส่วนประกอบของสินค้าและบริการ (Trade dress)ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายการค้า และ ส่วนประกอบของสินค้าและบริการของ GinnGinn นี้ไปใช้กับสินค้าและบริการอื่นที่ไม่ใช่ของ GinnGinn ในทุกการกระทำที่อาจทำให้เกิดการสับสนหรือเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการ หรือทำให้ GinnGinn เสื่อมเสียชื่อเสียง

สิทธิ์ในการใช้ และ การเข้าถึง

อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้เป็นส่วนตัวเท่านั้นไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ในการใช้ให้ผู้อื่นได้โดยผู้ใช้จะไม่นำบริการของ GinnGinn รวมถึงเนื้อหารายการสินค้ารายละเอียดหรือราคาสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือนำสินค้าต่างๆมาขายในเว็บไซต์และจะไม่ดาวน์โหลดคัดลอกดึงข้อมูลหรือนำข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามห้ามผู้ใช้คัดลอกดัดแปลงทำซ้ำขายขายต่อหรือกระทำการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับสินค้าและบริการของ GinnGinnโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก GinnGinn ก่อนหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้ดังกล่าวทั้งหมดนี้ GinnGinn ขอยกเลิกการให้สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์นี้

บัญชีผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ ใช้บริการของ GinnGinn ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับของบัญชีรหัสผ่านและการจำกัดการเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านเองเท่านั้น ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อทุกการกระทำที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้ หากผู้ใช้อายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ใช้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้น ในการใช้บริการต่างๆของ GinnGinn

รีวิว คอมเมนท์ การสื่อสาร และ เนื้อหาอื่นๆ

ผู้ใช้อาจเขียนรีวิว คอมเมนท์ ใส่รูปภาพ วิดีโอ หรือ เนื้อหาอื่นๆ ตราบที่ไม่ผิดกฎหมาย ละเมิดต่อผู้หนึ่งผู้ใด ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องไม่ประกอบด้วยซอฟแวร์ไวรัส (Software virus) ประเด็นทางการเมือง ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อความโฆษณา ข้อความต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จดหมายลูกโซ่ หรือสแปม (Spam) ทุกรูปแบบ GinnGinn ขอสงวนสิทธ์(แต่มิใช่หน้าที่) ในการแก้ไข หรือลบ เนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ หรือ บริการของ GinnGinn โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าGinnGinn ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาที่ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามเขียนขึ้นหากผู้ใช้เขียนรีวิว คอมเมนท์ ใส่รูปภาพ วิดีโอ หรือ เนื้อหาอื่นๆลงบนเว็บไซต์ หรือ บริการของ GinnGinn ผู้ใช้ยอมให้ GinnGinn ใช้คัดลอกทำซ้ำดัดแปลงแปลรวบรวมหรือสร้างงานต่างๆจากเนื้อหานั้นๆตีพิมพ์เผยแพร่แสดงให้กับผู้อื่นในสื่อใดๆก็ตามโดยไม่จำกัดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดไป และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้ยอมให้ GinnGinn มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อที่คุณสมัครเข้าร่วมเว็บไซต์ แสดงพร้อมกับเนื้อหาเหล่านั้นได้ ผู้ใช้รับรองว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของเนื้อหาเหล่านั้น รับรองว่าเนื้อหานั้นเป็นความจริง และ เนื้อหานั้นไม่ผิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อน และ ผู้ใช้จะชดเชยให้กับ GinnGinn สำหรับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่ผู้ใช้เขียน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการราคาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีความหมายอย่างที่เขียนมิได้มีความหมายโดยนัยหรือการรับรองใดๆในข้อมูลหรือเนื้อหานั้นถึงแม้ GinnGinn จะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้แต่ GinnGinn และผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และ ไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะใช้ได้่ตลอดไป GinnGinn ไม่รับรองความทันสมัยของข้อมูลเนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นตลอดผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการของ GinnGinn ว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง GinnGinn และผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ทั้งที่เกิดจากการใช้บริการของ GinnGinn การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไวรัสสแปมต่างๆและที่เกิดจากเนื้อหาข้อมูลและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ทั้งทางตรงทางอ้อมรวมถึงจากความผิดพลาด การขาดหายของข้อมูล ความล่าช้าทั้งจากบุคคล ระบบ หรือเครื่องจักรกลใดๆ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

GinnGinn ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากมีความผิดพลาดในการให้ข้อมูลต่างๆเช่นรายละเอียดสินค้าราคาหรือสินค้าคงคลังหมดเป็นต้น

 

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมและใช้บริการ GinnGinn.com ครับ
ทีมงาน GinnGinn