ยีสต์แดง (Red yeast rice)

ยีสต์แดง (Red yeast rice)
0.0
User Rating 0 (0 votes)
Sending
0 (0 reviews)

ยีสต์แดง, ข้าวยีสต์แดง (Red yeast rice)

ข้าวยีสต์แดง


Overview

ข้าวยีสต์แดง คือ การนำข้าวมาหมักด้วยยีสต์ชนิดหนึ่งที่ชื่อ Monascus purpureus มีการนำมาใช้ในเรื่องการลดไขมันในเส้นเลือด ปรับสมดุลลำไส้ นอกจากนี้มีการนำมาใช้ในอาหาร เช่น ให้สีในเป็ดปักกิ่ง

 

เนื่องจากสารออกฤทธิ์ในข้าวยีสต์แดง คือสารตัวเดียวกับในยาลดไขมันกลุ่ม statin ดังนั้นจึงอาจมีผลข้างเคียงได้เหมือนกับที่พบในยาลดไขมัน statin ด้วยเช่นกัน องค์กร American Heart Association แนะนำให้ระมัดระวังการใช้ข้าวยีสต์แดงนี้ จนกว่าจะมีงานวิจัยผลการใช้ในระยะยาว


Benefits

ยีสต์แดง & โรคต่างๆ

ข้าวยีสต์แดงอาจช่วยในภาวะต่างๆต่อไปนี้

  • ไขมันโลหิตสูง บางงานวิจัยพบว่าการกินข้าวยีสต์แดงนี้สามารถลดไขมันคอเลสเตอรอลรวม ไขมันไม่ดี LDL cholesterol และ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ อย่างไรก็ตาม ข้าวยีสต์แดงนี้มีสารออกฤทธิ์เช่นเดียวกับยาลดไขมัน statin ดังนั้นองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ใช้ข้าวยีสต์แดงที่มีสารออกฤทธิ์เหมือน statin นี้ในรูปของยา จึงมีบางผลิตภัณฑ์ได้เอาสารออกฤทธิ์ดังกล่าวออก หรือ เหลือปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนว่า หลังเอาสารเหล่านี้ออกแล้วยังให้ผลลดคอเลสเตอรอลได้อยู่หรือไม่
  • โรคหัวใจ

บางงานวิจัยพบว่า การกินข้าวยีสต์แดงวันละ 0.6-1.2 กรัม เป็นเวลา 4.5 ปี อาจช่วยลดคอเลสเตอรอลรวม, LDL, และ ไตรกลีเซอร์ไรด์ และยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์จากโรคหัวใจ หัวใจวาย และอัตราการเสียชีวิต ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวได้


Safety

การกินข้าวยีสต์แดงอาจจะปลอดภัย ในการกินไม่เกิน 4.5 ปี

เนื่องจากสารออกฤทธิ์ในข้าวยีสต์แดง คือสารตัวเดียวกับในยาลดไขมันกลุ่ม statin ดังนั้นจึงอาจมีผลข้างเคียงได้เหมือนกับที่พบในยาลดไขมัน statin เ่ช่น มีผลต่อตับ เอนไซม์ตับขึ้นผิดปกติ การปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อถูกทำลาย

 

นอกจากนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละอันก็แตกต่างกัน บางผลิตภัณฑ์มี statin น้อยมากหรือไม่มีเลย ส่วนบางผลิตภัณฑ์มี statin มาก โดยยิ่งมีมากยิ่งอาจเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้มากขึ้นเช่นกัน

 

ผู้ที่มีภาวะต่างๆต่อไปนี้ แนะนำให้ระมัดระวังการใช้ข้าวยีสต์แดง

  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ แม้ว่ามีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าข้าวยีสต์แดงช่วยให้ค่าการทำงานของตับดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้าวยีสต์แดงมี statin ซึ่งอาจส่งผลต่อตับเช่นกัน จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน

 

  • ผู้ที่รับประทานแอลกอฮอล์ หรือ ยาที่มีผลต่อตับ หรือ กล้ามเนื้อ เนื่องจากข้าวยีสต์แดงอาจมีผลต่อตับและกล้ามเนื้อเช่นเดียวกัน อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้นได้ เช่น ยาลดไขมัน statin, gemfibrozil, พาราเซตามอล, ยารักษาเชื้อรา, ยากันชัก, ยารักษาวัณโรค, ไนอะซิน (Niacin)

How to Choose / Use

ขนาดยาที่ใช้ในงานวิจัย

  • ลดคอเลสเตอรอล
    ใช้ข้าวยีสต์แดง 1200-2400 mg วันละ 1-2 ครั้ง เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ statin ที่พบว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลได้
  • คอเลสเตอรอลสูงที่พบในผู้ป่วย HIVs
    ใช้ข้าวยีสต์แดง 1200 mg วันละ 2 ครั้ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Sending